CHUYÊN MỤCTổng cộng có: 5 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” Chủ tịch UBND cấp huyện  Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa
Thủ tục công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Ủy ban nhân dân huyện Phòng Văn hóa Thông tin Văn hóa
Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Ủy ban nhân dân huyện Phòng Văn hóa Thông tin Văn hóa
Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân Chủ tịch UBND huyện Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke Chủ tịch UBND huyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.
Văn hóa

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275