CHUYÊN MỤCCó 02 thủ tục hành chính
 
Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký kinh doanh trong trường hợp thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Hợp tác xã Phòng Tài chính – Kế hoạch Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã Phòng Tài chính – Kế hoạch Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnđakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275