CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Tiếp công dân giải quyết đơn thư
Tổng cộng có: 5 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo Chủ tịch UBND huyện - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện, Trưởng phòng, ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban tiếp công dân cấp huyện, các phòng, ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
Tiếp công dân
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Chủ tịch UBND huyện * Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
- Chủ tịch UBND cấp huyện:
- Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện.
* Cơ quan trực tiếp thực hiện:
- Thanh tra tỉnh, cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND cấp huyện;
- Bộ phận chức năng thuộc phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện.
Tiếp công dân
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Chủ tịch UBND huyện - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
Tiếp công dân
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Chủ tịch UBND huyện - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra cấp huyện, các cơ quan chuyên môn khác trực thuộc UBND cấp huyện.
Tiếp công dân
Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện Chủ tịch UBND huyện - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện, Chánh Thanh tra cấp huyện, Trưởng phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra cấp huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
Tiếp công dân

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275