CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Phòng chống tệ nạ xã hội
Tổng cộng có: 3 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân UBND huyện Phòng LĐ-TB&XH Phòng chống tệ nạn xã hội
Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai UBND huyện Phòng LĐ-TB&XH Phòng chống tệ nạn xã hội
Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm quản lý sau cai UBND huyện Phòng LĐ-TB&XH Phòng chống tệ nạn xã hội

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275