CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Phát thanh, truyền hình - thông tin điện tử
Tổng cộng có: 4 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Chủ tịch UBND huyện Phòng Văn hóa và Thông tin Phát thanh, Truyền hình – Thông tin điện tử
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Chủ tịch UBND huyện Phòng Văn hóa và Thông tin Phát thanh, Truyền hình – Thông tin điện tử
Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Chủ tịch UBND huyện Phòng Văn hóa và Thông tin Phát thanh, Truyền hình – Thông tin điện tử
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Chủ tịch UBND huyện Phòng Văn hóa vá Thông tin Phát thanh, Truyền hình – Thông tin điện tử

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275