CHUYÊN MỤCTổng cộng có: 32 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã UBND cấp huyện Hội khuyến học cấp huyện, UBND cấp xã. Giáo dục
Thành lập nhà trường, nhà trẻ công lập UBND huyện Phòng Giáo dục  và Đào tạo. Giáo dục
Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ công lập Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ công lập UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ công lập UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Thủ tục Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục ​Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Thủ tục Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Thành lập trường Tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập đối với trường Tiểu học tư thục UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Giải thể trường Tiểu học UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Công nhận trường Tiểu học khác đạt mức chất lượng tối thiểu UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) Giáo dục
Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở UBND huyện ​Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Giải thể trường trung học cơ sở UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Xin phép thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND cấp huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục
Sáp nhập, chia, tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục
Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục
Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài về nước cấp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục
Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt nam về nước cấp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục
Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường (nội dung chương trình tiểu học, trung học cơ sở) UBND cấp huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo.  Giáo dục
Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (nội dung chương trình tiểu học, trung học cơ sở) Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Chỉnh, sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục
Cấp Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275