CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Tổng cộng có: 2 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND huyện Phòng LĐ-TB&XH Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND huyện Phòng LĐ-TB&XH Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275